Poll
 Forum
 
 
TeamXL NetWorkParty regelement
 

 

1. Inschrijving en betaling
1.1 Betaling van het entreegeld moet voor de NetWorkParty gebeuren op de daarvoor vastgestelde datum (uiterste betaaldatum).
1.2 Op de NetWorkParty zelf kan er niet betaald worden.
1.3 Deelnemers die niet op tijd betaald hebben zullen van de lijst gehaald worden. Deelname is dan niet meer mogelijk.
1.4 De inschrijving is pas definitief als de betaling bij ons binnen is.
1.5 Wanneer een deelnemer heeft betaald maar niet komt opdagen zal er geen restitutie van het entreegeld plaatsvinden.
1.6 Bij inschrijving komt de ingeschrevene eerst op de tijdelijke deelnemerslijst. Deelname is op dat moment nog niet mogelijk.
1.7 Na het ontvangen van de betaling komt de deelnemer op de definitieve deelnemerslijst. Op dit moment is deelname mogelijk.
1.8 Er kunnen geen rechten worden ontleent aan inschrijving op de tijdelijke deelnemerslijst.
1.9 Zodra de betaling is ontvangen kan deelnemer een tafel reserveren. Het is niet mogelijk om zonder ontvangen betaling een tafel te reserveren.
   
2. Deelname
2.1 Per persoon mag er 1 computer meegenomen worden. Tenzij de crew hierover anders beslist.
2.2 Bezoekers en andere mensen die zich niet opgegeven of betaald hebben mogen niet naar binnen (tenzij de organisatie hierover anders beslist).
2.3 De organisatie kan zonder opgaaf van reden iemand de toegang ontzeggen of verwijderen van de party zonder restitutie van het entreegeld.
2.4 De minimum leeftijd om mee te mogen doen is 16 jaar.
   
3. Eten en drinken
3.1 Wij zorgen voor koffie en thee met koeken. Het  middag en avondeten dienen jullie zelf te regelen en betalen. 
3.2 De entree is inclusief koffie en thee met koeken.
   
4. Roken en drugs
4.1 Soft- en harddrugs zijn ten strengste verboden. Bij gebruik zal onmiddelijke verwijdering van de NetWorkParty geschieden.
4.2 Roken is binnen ten strengste verboden door de verhuurder! bij overtreding zal verwijdering van de party plaatsvinden.
   
5. Deelname en aansprakelijkheid
5.1 De mensen die nieuwe deelnemers meenemen zijn zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van de betreffende persoon of personen.
5.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade/vermissing van persoonlijke bezittingen binnen en buiten het gebouw. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen doen en laten.
5.3 De organisatie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door elektrische storingen, stroomuitval, netwerkstoringen, schade aan computerapparatuur en ieder ander voorval waardoor enige vorm van schade ontstaat.
5.4 Deelname aan de TeamXL NetWorkParty is geheel op eigen risico.
5.5 De organisatie kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor nalatigheid en gebreken. Er zal in geen enkel geval restitutie van het entreegeld plaatsvinden.
5.6 De organisatie kan mensen die straalbezopen zijn of overlast veroorzaken met computer en al verwijderen.
   
6. Overigen
6.1 De wc's dienen schoon te blijven. Doe alsof je thuis bent (of misschien juist niet) maar laat zien dat je volwassen bent en laat de boel een beetje netjes achter a.u.b.
6.2 Het is niet toegestaan om in de keuken te komen zonder toestemming van de organisatie.
6.3 In geval van brand of een andere noodsituatie moeten altijd de aanwijzingen van de organisatie opgevolgd worden. Bij een eventuele evacuatie volg je eveneens de aanwijzingen van de organisatie op. Het centrale verzamelpunt is de parkeerplaats naast het gebouw. Bedenk dat je leven meer waard is dan je computer!
6.4 Zorg dat je computer "in goede conditie is" en zorg dat de netwerkkaart geinstalleerd en geconfigureerd is voordat je op de party komt. Als je bijvoorbeeld om 14:00 uur nog niets hebt kunnen doen omdat je systeem in puin ligt dan is dat je eigen probleem.
6.5 Alle deelnemers moet zelf stekkerdozen of verlengsnoeren meenemen.
6.6 Het is verboden om (indien er geen sprake is van een noodsituatie) de nooduitgangen te gebruiken. Bij overtreding volgt 1 waarschuwing, daarna volgt verwijdering van de party.
6.7 Het is verboden om andere zalen te betreden dan de zaal waar we de party houden. Uitzonderingen hierop zijn de hal, de keuken en de wc's.
   
7. Illegale software
7.1 De organisatie is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de aanwezigheid en/of verspreiding van illegale software via pc's, het netwerk, de servers of ieder ander medium.
7.2 Iedere deelnemer dient zelf voor de nodige licenties te zorgen voor de software die hij of zij gebruikt of in zijn/haar bezit heeft.
7.3 Het is niet toegestaan om illegale software te verspreiden.
7.4 De organisatie is in geen enkel geval aansprakelijk voor de software/data op de pc's van de deelnemers, de servers of het netwerk.
   
8. Netwerk, Servers en stroom
8.1 Het is ten strengste verboden om zonder toestemming van de TeamXL NetWorkParty aan de netwerkapparatuur te zitten.
8.2 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie aan servers, beamers, krachtstroom en andere apparatuur van de organisatie te zitten.
   
9. Diefstal en misdragingen
9.1 Bij diefstal of ernstige misdragingen zullen wij aangifte doen bij de politie!
9.2 Bij diefstal of ernstige misdragingen kan toegang tot de TeamXL NetWorkParty's voorgoed ontzegd worden.
 
10. Doel van de party
10.1 Het primaire doel van de party is gamen. 
10.2 Het is toegestaan om onderling LEGALE bestanden uit te wisselen doormiddel van shares of de daarvoor bestemde FTPserver.
10.3 Zodra het netwerk performance problemen krijgt zal het gamen voorrang krijgen en zullen we het uitwisselen van bestanden beperken of verbieden.
10.4 Bij overtreding van het doel van de party kan de organisatie je verwijderen van de party.
10.5 Als we constateren dat iemand illegale software in zijn bezit heeft of verpreidt via het netwerk dan zal er verwijdering van de party plaatsvinden.
   
11. Cheating
11.1 Het is verboden om cheats te gebruiken in de games tijdens de party.
11.2 Bij overtreding van regel 11.1 volgt er eerst een waarschuwing, daarna kan de organisatie de betreffende deelnemer(s) verwijderen van de party.
   
12. Afwijkingen op het reglement
12.1 De organisatie kan ten alle tijden afwijken van het reglement zonder daarvan kennis te geven.
12.2 Voor alle zaken die niet in dit reglement voorkomen geldt de beslissing van de organisatie.
   
13. Geluid
13.1 Je mag computerspeakers meenemen (mits het geluid beperkt blijft) maar het is handig om een koptelefoon mee te nemen.
13.2 Het is tussen 0:00 uur en 07:00 uur niet toegestaan speakers te gebruiken.
13.3 Het is tussen 0:00 uur en 07:00 uur niet toegestaan om buiten bij de deur te staan roken. Dit i.v.m. overlast voor de huizen eromheen. Roken kan op de parkeerplaats.
   
14. Toegang 's nachts
14.1 Vanwege de veiligheid van onze en andermans spullen is het niet toegestaan om tussen 0:00 uur en 07:00 uur op de party te komen. Als je 's nachts mee wilt doen dien je dus voor 0:00 uur te aanwezig te zijn.
14.2 De voordeur en nooduitgangen dienen 's nachts dicht te blijven. Als je gaat roken buiten op de parkeerplaats sluit dan de deur achter je.
   
15. Overnachten
15.1 Het is tijdens de party niet toegestaan om te slapen in andere ruimtes dan de grote zaal waar we de party houden. Indien je wilt overnachten dient dit in de grote zaal te gebeuren.

 

 
 

Scripting en design door Atteman & Flex, Copyright (c) 2002-2013 TeamXL, Versie 1.4
  De site is ontworpen voor IE 6+ op 1024x768 en hoger, parsetime: 0.033362

Naam: 
Wachtwoord: 
Bewaren:
Password vergeten?
 12-01 - Hey Guys.. hoe...
 24-10 - NIEUWE LANPART...
 11-02 - Animo check LA...
 22-10 - Fotos
 03-09 - Nextgen Consol...
TeamXL poll
Ben jij erbij 23-24-25 oktober?
 
Jazeker!!!
weet nog niet
ik kom niet
   Bekijk de uitslag en reakties